ongi etorri - welcome - bienvenue

Euskara English français
kaixo
aupa
hello
hi
salut
egun on good morning bonjour
arratsalde on good afternoon/evening bonsoir
gabon good night bonne nuit
agur
adio
goodbye au revoir
adieu
ikusi arte
laster arte
gero arte
see you
see you soon
see you later
à la prochaine (fois)
à bientôt
à plus tard
Maite zaitut I love you Je t'aime
Nola duzu izena ?
Zein da zure izena ?
What's your name? Quel est votre nom ?
izena first name le prénom
abizena family name le nom de famille
andrea
andereinoa
madam
miss
madame, la dame
mademoiselle, la demoiselle
jauna mister (le) monsieur
Zer moduz zaude ? How are you? Comment allez-vous ?
Ongi, eta zu ? Well, and you? Bien, et vous ?
mesedez, otoi, arren,
(plazer baduzu)
please s'il te plaît
atsegin handiz, gogo onez,
gustura, plazer handiz
with pleasure avec plaisir
mila esker, eskerrik asko thanks (so much) merci (beaucoup)
ez horregatik nevermind de rien
ezer ez nothing rien
Ulertzen dut.
Konprenditzen dut
I understand Je comprends
Ez dut ulertzen.
Ez dut konprenitzen
I don't understand Je ne comprends pas
Euskaraz hitz egiten duzu ?
Badakizu Euskaraz ?
Euskaraz mintzatzen al zara ?
Do you speak Basque? Parlez-vous basque ?
Ez dut Euskaraz hitz egiten.
Ez dakit Euskara(z).
Ez dut Euskara mintzo.
Ez naiz Euskaraz mintzatzen
I don't speak Basque Je ne parle pas basque
bai yes oui
ez no non
barkatu excuse me mes excuses, pardon
damu naiz,
parkatu, barkatu
sorry désolé